Så är du en god medmänniska i pandemitider

Under kristider och svåra situationer är det extra viktigt att vi visar hänsyn till människor i vår närhet. Med ett PCR eller antigen-test kan du försäkra dig om att du inte bär på smittan. Du bör även hålla avstånd och ha en god handhygien för att minska risken att smitta andra människor.

Under coronapandemin har allt fler insett vikten av att vara en god medmänniska. Att hålla avstånd och minska smittorisken är avgörande för att äldre människor och andra riskgrupper ska kunna leva ett normalt liv. Här kan du läsa mer om hur du kan vara en god medmänniska i pandemitider.

Försäkra dig om att du är frisk

Spridningen av virus, inklusive COVID-19, i samhället kan minskas om sjuka personer håller sig hemma. Att vistas ute bland människor, framför allt riskgrupper, om du har symtom eller inte är säker på att du är frisk är motsatsen till att vara en god medmänniska. Du kan utsätta andra människor för en stor risk om du sprider smittan. Därför är det alltid en bra idé att testa sig för att säkerställa att du inte bär på viruset. Hos Carelab kan du snabbt och smidigt testa dig alla dagar i veckan. Här kan du bland annat få hjälp med:

  • PCR-test
  • Antigen-test
  • Reseintyg

Många länder kräver någon form av intyg att du inte bär på viruset för att du ska få komma in i landet. Även om du inte ska ut och resa kan det vara bra att göra ett test. Om du ska besöka äldre släktingar eller bekanta som tillhör en riskgrupp bör du alltid testa dig innan. Det gäller även om personen är fullvaccinerad. Vaccinet har gett mycket god effekt mot COVID-19, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 ska ta en påfyllnadsdos av vaccinet. Det omfattar bland annat personer som är 80 år och äldre. Genom att testa dig innan tar du ansvar för att du inte sprider smittan till andra.

Håll avstånd till andra

När du vistas ute i butiker och på gatan bör du visa hänsyn till andra människor genom att hålla avstånd. Under hela pandemin har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att människor håller två meters avstånd till varandra på exempelvis gym, i kollektivtrafiken, i mataffären och på idrottsplatser. Det är dock många som är dåliga på att följa rekommendationerna och därför är det extra viktigt med förebilder som visar att det går att hålla avstånd. Även om andra inte gör det bör du föregå med gott exempel.

Tvätta händerna ordentligt

Att tvätta händerna regelbundet är grundläggande hygien, men under pandemin är det många som insett att de måste tvätta händerna oftare än vanligt. Smittämnen fastnar lätt på händerna när vi rör på ytor. Det gäller framför allt ytor som många personer tar på, exempelvis i kollektivtrafiken och på dörrhandtag. När du får smittämnen på dina händer sprids det lätt vidare när du tar någon i hand eller berör en yta som andra personer sedan vidrör. Därför ska du vara extra noga med att tvätta dina händer ofta och länge. Slarva inte med handhygienen utan se till att tvätta händerna i minst 20 sekunder med tvål och vatten. När du är utanför hemmet eller arbetet och inte har tillgång till tvål och vatten kan du använda handsprit.