Driv en ideell förening

Idag finns det många områden i världen som behöver förbättras, allt från klimat och miljö till sociala frågor. Om du har funderat på att starta upp en ideell förening och skänka överskottet till välgörenhet finns det därför ingen bättre tid än att börja nu. När du driver en ideell verksamhet finns det dock en hel del regler och föreskrifter att hålla reda på.

Med fakturaservice från Cool Company kan du outsourca din fakturahantering och på så vis underlätta driften av verksamheten. När du låter ett annat företag ta hand om delar eller allt av din fakturering behöver du inte själv sköta tidskrävande processer kring att utforma och skicka dina fakturor, korrekturläsa dem och se till att kunderna betalar. Genom att lägga allt arbete kring faktureringen på ett utomstående företag sparar du både tid och pengar, samtidigt som din personal kan arbeta med annat.

Regler för ideella föreningar

Det som definierar en ideell förening är att den bedrivs med ett ideellt ändamål, syftet är alltså inte att förbättra medlemmarnas ekonomi via affärsmässig verksamhet. Den ideella föreningen är öppen för medlemmar som har samma målsättning som föreningen, och de behöver inte bidra med något eget kapital. Men det är dock vanligt att föreningen tar ut medlemsavgift.

Start av en ideell förening

  • Olika exempel på föreningar med ideell verksamhet är fackföreningar, kulturföreningar och idrottsföreningar.
  • När en förening bedrivs ideellt ska den deklareras med inkomstdeklaration 3.
  • Vid uppstart av en ideell förening behöver tre personer vara med.

Som första göromål behöver ni skriva ett utkast till stadgar, som sedan diskuteras vid det första medlemsmötet som föreningen håller. Här beslutas både vilka som ska ingå i styrelsen och föreningens slutgiltiga stadgar. Om det är ett trossamfund det rör sig om behöver ni också kontakta Kammarkollegiet, där ni kan registrera det nya samfundet.

Anmäl nya förhållanden till Skatteverket

Skulle det utveckla sig så att din ideella förening blir näringsdrivande behöver du meddela detta till Skatteverket. Du kanske också vill genomföra andra ändringar med tiden, som att byta ut styrelsemedlemmar, ändra föreningens namn eller själva verksamheten i sig. Om du ska göra ett namnbyte, byta adress eller styrelse behöver detta anmälas, likaså om du ska ändra företagsnamn på föreningens näringsdrivande del.