Vad är en ideell förening?

Ideella föreningar fyller en mycket viktig funktion i vårt samhälle. En stor del av de aktiviteter som finns omkring oss drivs av ideella föreningar. Till exempel drivs de flesta idrottsföreningar, välgörenhetsföreningar och studieförbund som ideella föreningar. Det är inte någon tvekan om att de ideella föreningarna varje dag gör vårt samhälle till en något bättre plats att vistas på.

När man diskuterar ideella föreningar syftar man oftast på de allmännyttiga ideella föreningarna. Enkelt förklarat är detta en typ av ideella föreningar som staten anser vara viktiga för vårt samhälle och som därför får vissa förmåner, som till exempel befrielse från att betala skatt. En allmännyttig förening får å andra sidan inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, det vill säga föreningen får inte gå med vinst och dela ut denna till medlemmarna. En allmännyttig ideell föreningen ska tjäna samhället i stort.

Stadgarna utgör grunden för verksamheten

När man bildar en ideell förening måste man först och främst upprätta föreningens stadgar. Dessa kan sägas vara föreningens interna regelverk som bland annat reglerar syftet med föreningen, vilken verksamhet som föreningen ska bedriva och hur föreningen tar beslut i olika frågor. Stadgarna styr verksamheten och det är därför viktigt att man noggrant tänker igenom vad man vill uppnå med föreningens verksamhet och hur den ska bedrivas när man upprättar stadgarna. Felaktigt eller slarvigt utformade stadgar kan få mycket allvarliga följder den dag som föreningens medlemmar är oeniga i en fråga.

En ideell förening är öppen och demokratisk

Kännetecknande för en ideell förening är att den är öppen för alla. Utgångspunkten är att det inte är möjligt att neka någon medlemskap i en förening, i princip har vem som helst rätt att bli medlem. Dessutom är det medlemmarna som har all makt. I en ideell förening kan det inte finnas en majoritetsägare eller någon annan person som intar en särställning. Varje medlem har en röst och det är med denna som man gör sin stämma hörd på den årliga föreningsstämman och påverkar föreningens verksamhet och framtid.